2013-09-05

Üniversitemiz Harcama Birimlerinin Say2000İ Taşınır Cetvelleri Dökümü253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

254 Taşıtlar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı