İŞ AKIŞLARI
İş Akış No İş Akış Süreci
İ.A.Y.036. Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci
İ.A.Y.037. Açık İhale İş Akış Süreci
İ.A.Y.038. Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci
İ.A.Y.039. Doğrudan Temin 22/d İş Akış Süreci
İ.A.Y.040. Pazarlık İhalesi Usulü Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.041. Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci
İ.A.Y.042. İhale Dokümanı Şikâyet İş Akış Süreci
İ.A.Y.043. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.044. Hakediş İş Akış Süreci
İ.A.Y.046. Maaş Hazırlama İş Akış Süreci
İ.A.Y.048. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.049. Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.050. Telefon, Doğalgaz Ve Su Faturası İş Akış Süreci
İ.A.Y.051. Bağış Veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.052. Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.053. Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.054. Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.055. Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.057. Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.058. Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.059. Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.060. Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.061. Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.062. Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.139. %20 Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli İş Akış Süreci
İ.A.Y.140. Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akışı
İ.A.Y.141. Bütçe Hazırlama İş Akışı Süreci
İ.A.Y.142. Bütçe İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.143. Hazine Yardım Talebi İş Akış Süreci
İ.A.Y.144. Aylık Nakit Talep İş Akış Süreci
İ.A.Y.145. Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı
İ.A.Y.146. Ödenek Dağıtımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.147. Özgelirlerin Takibi İş Akış Süreci
İ.A.Y.148. Performans Programı İş Akış Süreci
İ.A.Y.149. Teknolojik Araştırma Raporu İş Akış Süreci
İ.A.Y.150. Yatırım Detay Programının Hazırlanması iş Akış Süreci
İ.A.Y.151. Yatırım Dönemsel Gerçekleşme Raporlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
İ.A.Y.152. Yatırım Programları İzleme Ve Değerlendirme Raporları İş Akış Süreci
İ.A.Y.153. Yatırım Programı Revizesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.154. Stratejik Plan Hazırlama İş Akışı
İ.A.Y.155. İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akışı
İ.A.Y.156. KBS Şifresi Verme veya İptali İş Akışı
İ.A.Y.157. E-Bütçe Şifresi Verme veya İptali İş Akışı
İ.A.Y.158. Geçici İşçi Sayılarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulma İş Akışı
İ.A.Y.159. Sözleşmeli Personelin Ön Mali Kontrole Tabi Tutulma İş Akışı
İ.A.Y.160. Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci
İ.A.Y.161. Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulma İş Akışı
İ.A.Y.162. Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrole Tabi Tutulma İş Akışı
İ.A.Y.163. AB ve Uluslararası Kuruluşların Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.164. Amortisman İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.165. Avukatlık Vekâlet Ücretinin Ödenmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.166. Ay Sonu İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.167. Bap Mal, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.168. Bilimsel Araştırma Projeleri Yolluk İş Akış Süreci
İ.A.Y.169. Ek Ders Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.170. Emanet Hesapları Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.171. Emekli Keseneklerinin Emekli Sandığına Ödenmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.172. Fazla Çalışma Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.173. Gün Sonu İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.174. İcra Ve Nafaka Kesintilerinin Gönderilmesi İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.175. Jüri Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.176. Kdv, Damga Ve Muhtasar Beyannamelerin Hazırlanması Ve Verilmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.177. Kefalet Aidatlarının İlgili Sandığa Ödenmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.178. Kesin veya Geçici Teminat Mektubu Alım İş Akışı
İ.A.Y.179. Kesin Teminat Mektubu İade İş Akış Süreci
İ.A.Y.180. Geçici Teminat Mektubu İade İş Akış Süreci
İ.A.Y.181. Kesin Hesap İş Akış Süreci
İ.A.Y.182. Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.183. Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.184. Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.185. Mal, Hizmet Ve Yapım İşleri Hakediş Ödemelerine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.186. Ön Ödeme Avans ve Kredi Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.187. Sendika Aidatlarının İlgili Sendikaya Ödenmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.188. Taşınır Devirleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.189. Taşınır Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci
İ.A.Y.190. Taşınır Tüketim Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
İ.A.Y.191. Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.192. Taşınmaz Gelirleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.193. Taşınmaz Konsolide İş Akış Süreci
İ.A.Y.194. Yılsonu İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.195. Yolluk Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.196. Yönetim Dönemi Hesabı İş Akış Süreci
İ.A.Y.197. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programı İş Akış Süreci
İ.A.Y.198. Kefaletli Göreve Başlayanlar Ve Görevi Devam Edenler İçin Yapılan İş Akış Süreci
İ.A.Y.199. Kefaletli Görevden Ayrılma İş Akış Süreci
İ.A.Y.200. San-Tez/Tagem Proje Hesabının Açılmasına Ait İş Akış Şemaları
İ.A.Y.201. San-Tez Ve Tagem Proje Hesabının Kapatılmasına Ait İş Akış Şemaları
İ.A.Y.202. Tübitak Proje Hesabının Açılmasına Ait İş Akış Şemaları
İ.A.Y.203. Tübitak Proje Hesabının Kapatılmasına Ait İş Akış Şemaları
İ.A.Y.213. Yeni İş Akışı Dokümanı Oluşturma İş Akış Süreci
İ.A.Y.216. İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci
İ.A.Y.217. Mal Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.218. Aylıksız İzin İş Akış Süreci
İ.A.Y.219. Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.220. Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.221. Yıllık/Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci