Duyuru Arşivi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2018-07-31) 2019-2021 Bütçe Hazırlama Dokümanları(2018-07-23) 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama Rehberi ve Ekleri(2018-06-22) Üniversitemiz 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu Yayınlanmıştır.(2018-05-31) Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi (2018-04-20) 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu(2018-02-15) 2018 Mali Yılı Performans Programı(2018-01-30) Yeni Harcama Yönetim Sistemi(2017-11-29) NKÜ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu(2017-08-03) Namık Kemal Üniversitesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlanmıştır.(2017-07-31) 2018-2020 Bütçe Hazırlama Dokümanları(2017-06-20) 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama Rehberi ve Ekleri(2017-06-14) Kurum İç Değerlendirme Raporu(2017-04-26) 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu(2017-02-22) Namık Kemal Üniversitesi 2017 yılı Performans Programı yayınlanmıştır.(2017-02-09) Namık Kemal Üniversitesi 2016 Mali Yılı Temel Mali Tablolar ve Diğer Mali Tablolar (2016-09-30) Namık Kemal Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu(2016-08-05) 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama Rehberi ve Ekleri(2016-06-29) 2017-2019 Bütçe Hazırlama Dokümanları(2016-06-15) Üniversitemiz 2016 Mali Yılı Performans Programı (2016-05-04) NKÜ 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu(2016-02-26) 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazır|ama Rehberi ve Ekleri(2015-06-29) 2016-2018 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları(2015-06-16) Namık Kemal Üniversitesi 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu(2015-03-26) Namık Kemal Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu(2015-03-26) Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimler 2014 Yılı Kurumsal Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Hazırlık Dokümanları (2014-12-26) Namık Kemal Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planı(2014-08-26) Namık Kemal Üniversitesi 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2014-08-13) 2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dökümanları(2014-06-26) 2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dökümanları(2014-06-26) 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama Rehberi ve Ekleri(2014-06-20) Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu(2014-04-30) Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu(2014-04-30) Namık Kemal Üniversitesi 2014 Yılı Performans Programı(2014-02-26) NKÜ 2014 yılı Performans Programı(2014-02-26) NKÜ Akademik ve İdari Birimler 2013 Yılı Kurumsal Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Hazırlık Dokümanları(2013-12-25) Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Dökümanları(2013-12-24) Namık Kemal Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Plan Çalışmaları 08.11.2013 tarihinde yayınlanan Üniversitemiz Rektörlüğü İç Genelgesi ile başlatılmıştır. Dökümanlara ulaşmak için Tıklayınız. (2013-11-11) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Ders Hazırlama, İşlem Sırası ve Ödeme Takvimi(2013-09-13) Üniversitemiz Harcama Birimlerinin Say2000İ Taşınır Cetvelleri Dökümü(2013-09-05) Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayınlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız.(2013-08-19) 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama Rehberi ve Ekleri(2013-06-26) 2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlık Dokümanları(2013-06-21) 2014-2016 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları(2013-06-19) Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu(2013-06-17) Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu(2013-06-17) NKU Akademik ve İdari Birimler 2012 Yılı Kurumsal Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Hazırlık Dökümanları(2013-06-04) 2011-2013 Çok Yıllı Bütçe Hazırlama Süreci(2013-06-03) 2011 Yılı Maaş ve Yük Tablosu(2013-06-03) SGK 2012/2 Sayılı Genelgesi(2013-06-03) İç Kontrol Standartlarına Uygun Eylem Planı(2013-06-03) 2012 Toplulaştırılmış Projelerin Detay Programları(2013-06-03) 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama Rehberi ve Ekleri(2013-06-03) Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Dokümanları(2013-06-03) Ders Saati Ücretli Olarak İstihdam Edilenlerin SGK İşlemleri Konulu Evraklar(2013-06-03) Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ 17.07.2012(2013-06-03) NKÜ 2012-2014 Bütçe Hazırlık Formları(2013-06-03) Ek Ders Hazırlama İşlem Süreçleri ve Ödenme Takvimi (2012-2013 Bahar Dönemi)(2013-06-03) Namık Kemal Üniversitesi 2012 Mali Yılı Performans Programı(2013-06-03) Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Dosya Planı(2013-06-03) NKÜ 2013-2015 Yılları Bütçe Hazırlık Dokümanları(2013-05-29)