2017-11-29

Yeni Harcama Yönetim Sistemi2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında,  (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi, merkezi yönetim kapsamında Üniversitemiz 04/12/2017 tarihi itibariyle pilot uygulamasına geçecektir.

Bu nedenle yeni harcama sistemine ait eğitim videoları ve kullanma kılavuzu aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

HYS Kullanma Kılavuzu: Yeni Harcama Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu

HYS Eğitim Videoları: http://egitim.muhasebat.gov.tr/egitim-kategori/hybs/