2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Ders Hazırlama, İşlem Sırası ve Ödeme Takvimi

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ek ders ödeme evraklarının hazırlanmasında ekli çizelgelerde belirtilen şekilde ve sürelere uygun olarak hareket edilmesi ve ek ders ücreti ödeme evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına zamanında teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ek-1 Eylül 2013 Dönemi Ek Ders Evrakları Hazırlama Çizelgesi

Ek-2 Ekim 2013 Dönemi Ek Ders Evrakları Hazırlama Çizelgesi

Ek-3 Kasım 2013 Dönemi Ek Ders Evrakları Hazırlama Çizelgesi

Ek-4 Aralık 2013 Dönemi Ek Ders Evrakları Hazırlama Çizelgesi

Ek-5 Ek Ders Ödeme Emri Ekine Konulacak Belgeler Çizelgesi

 

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek Ders Hazırlama,İşlem Sırası ve Ödeme Takvimi

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ek ders ücretlerinin ödenmesi sürecinde hazırlanmış olan Ek Ders İşlem Süreçleri ve Sırası (Ek-1) ve  Ek Ders Hazırlama ve Ödenme Takvimi (Ek-2) de belirtilen şekilde ve sürelere uygun olarak hareket edilmesi ve Ek Ders Hazırlama ve Ödenme Takviminde belirtilen tarihlerde ek ders ücreti ödeme evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Ek 1 Ek Ders işlem Süreçleri ve Sırası

Ek 2 Ek Ders Hazırlama ve Ödenme Takvimi