2013-06-03

Namık Kemal Üniversitesi 2012 Mali Yılı Performans Programı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesi hükmü gereğince, hazırlanan ''Namık Kemal Üniversitesi 2012 Mali Yılı Performans Programı'' ekte sunulmuştur.


Namık Kemal Üniversitesi 2012 Mali Yılı Performans Programı