2017-07-31

Namık Kemal Üniversitesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlanmıştır.



NKÜ 2017 Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler Raporu

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Giderlerinin Gelişimi