2016-08-05

Namık Kemal Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



NKÜ 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ