2013-06-03

Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama DokümanlarıKamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi