2013-12-24

Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama DökümanlarıKamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi