2014-08-13

Namık Kemal Üniversitesi 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler RaporuNamık Kemal Üniversitesi 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayınlanmıştır.

NKÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ