2016-09-30

Namık Kemal Üniversitesi 2016 Mali Yılı Temel Mali Tablolar ve Diğer Mali Tablolar23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim  Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 313. maddesinin 1. fıkrası gereğince kamu idarelerince temel mali tablo olarak, "Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu" nun; diğer mali tablo olarak ise "Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Büçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu ve Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu"nun hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Namık Kemal Üniversitesi 2016 Mali Yılı Temel Mali Tablolar ve Diğer Mali Tablolar Başkanlığımız web sayfasında Mali İstatistiklerin alt menüsü olan Temel Mali Tablolar menüsünde yayınlanmıştır.