PERFORMANS HEDEFLERİMİZ

Hedef 1.1- NKÜ Stratejik Planı 2010 – 2014”un 2010 yılında uygulamaya konulması ve uygulamanın izlenmesi

Hedef 2.1- Her personelin 2012 yılında en az 40 saat mesleki gelişimini sağlayacak eğitim faaliyetlerine katılması

Hedef 3.1- Çalışanların işe ve kuruma yönelik doyum, tutum ve düşüncelerini tespit etmeye yönelik “durum tespiti” çalışmalarının 2010 sonuna kadar gerçekleştirilmesi

Hedef 4.1- 2012 yılına kadar personelin tümünü bir araya getirecek etkinliklerin sayısının ve çeşitliliğinin %50 oranında artırılması

Hedef 5.1-  Personel çalışma mekanları için 2012 yılı sonuna kadar fiziksel standartların geliştirilmesi ve 2014 sonuna kadar aşamalı olarak bu standartlara ulaşılması

Hedef 6.1- Çağdaş personel politikası oluşturulması

Hedef 6.2- Hizmetten yararlananların memnuniyetinin sağlanması

Hedef 7.1- Bütçe işlemleri ve bütçe gerçekleşmeleri konulu yıllık bültenler yayınlamak

Hedef 7.2- Kanunlarda öngörülen yapının hazırlanacak yönergelerle desteklenmesi

Hedef 7.3- Başkanlığımız hizmetlerini tanıtıcı broşür, kitapçık vs. bastırmak