STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

AMAÇ:1- Strateji geliştirme ve uygulama çalışmalarının kurumsallaştırılması, sürekli ve etkili kılınması
AMAÇ:2- Başkanlığımız personelin eğitimi ve gelişimi için kurum desteğin sağlanması ve artırılması
AMAÇ:3- Başkanlığımız personelinin motivasyonunu artırmaya yönelik ve bağlılığını destekleyen olumlu bir kurumsal iklimin yaratılması
AMAÇ:4- Üniversite çalışanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi
AMAÇ:5- Çalışma ortamlarının fiziksel açıdan ulusal ve uluslararası standartlara ulaşması
AMAÇ:6- Başkanlığın toplam kalite yönetimini oluşturmak
AMAÇ:7- Mali yönetimin odağında, örnek bir başkanlık olmak