SGDB İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

İ.A.Y. 036. Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci

İ.A.Y. 037. Açık İhale İş Akış Süreci

İ.A.Y. 038. Doğrudan Temin 22/A, B, C İş Akış Süreci

İ.A.Y. 039. Doğrudan Temin 22/D İş Akış Süreci

İ.A.Y. 040. Pazarlık İhalesi Usulü Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci

İ.A.Y. 041. Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci

İ.A.Y. 042. İhale Dokümanına Şikâyet İş Akış Süreci

İ.A.Y. 043. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 044. Hakediş İş Akış Süreci

İ.A.Y. 046. Maaş Hazırlama İş Akış Süreci 

İ.A.Y. 048. Yurtiçi Ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 049. Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 050. Telefon, Doğalgaz ve Su Faturası İş Akış Süreci

İ.A.Y. 051. Bağış veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 052. Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 053. Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 054. Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 055. Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 057. Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 058. Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 059. Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 060. Sayım Ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 061. Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 062. Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 139.  %20 Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli İş Akış Süreci

İ.A.Y. 140. Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akış Süreci

İ.A.Y.141. Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

İ.A.Y.142. Bütçe İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y.143. Hazine Yardım Talebi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 144. Aylık Nakit Talep İş Akış Süreci

İ.A.Y. 145. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akış Süreci

İ.A.Y. 146. Ödenek Dağıtımı İş Akış Süreci

İ.A.Y. 147. Özgelirlerin Takibi İş Akış Süreci

İ.A.Y.148. Performans Programı İş Akış Süreci

İ.A.Y. 149. Teknolojik Araştırma Raporu İş Akış Süreci

İ.A.Y. 150. Yatırım Detay Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

İ.A.Y. 151. Yatırım Dönemsel Gerçekleşme Raporlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

İ.A.Y. 152. Yatırım Programlar İzleme ve Değerlendirme Raporları İş Akış Süreci

İ.A.Y.153. Yatırım Programı Revizesi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 154. Stratejik Planlama İş Akış Süreci

İ.A.Y. 155. İdare Faaliyet Raporu İş Akış Süreci

İ.A.Y. 156. Kbs Şifresi Verme Veya İptal İşlemi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 157. E-Bütçe Şifresi Verme Veya İptal İşlemi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 158. Geçici İşçi Sayılarının Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci

İ.A.Y. 159. Sözleşmeli Personel Sözleşmelerinin Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci

İ.A.Y. 160. Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci

İ.A.Y. 161. Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrol İş Akış Süreci

İ.A.Y. 162. Yan Ödeme Cetvelleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 163. AB ve Uluslararası Kuruluşları Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması 

İ.A.Y. 164. Amortisman İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 165. Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 166. Ay Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 167. BAP Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 168. Bilimsel Araştırma Projeleri Yolluk İş Akış Süreci

İ.A.Y. 169. Ek Ders Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 170. Emanet Hesapları Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 171. Emekli Keseneklerinin Emekli Sandığına Ödenmesi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 172. Fazla Çalışma Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A..Y. 173. Gün Sonu İşlemleri İş Akış Süreci 

İ.A.Y. 174. İcra ve Nafaka Kesintilerinin Gönderilmesi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 175. Jüri Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 176. Kdv, Damga ve Muhtasar Beyannamelerinin Hazırlanması ve Verilmesi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 177. Kefalet Aidatlarının İlgili Sandığa Ödenmesi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 178. Kesin veya Geçici Teminat Mektubu Alımı İş Akış Süreci

İ.A.Y. 179. Kesin Teminat Mektubu İade İş Akış Süreci

İ.A.Y. 180. Geçici Teminat Mektubu İade İş Akış Süreci

İ.A.Y. 181. Kesin Hesap İş Akış Süreci

İ.A.Y. 182. Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 183. Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 184. Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 185. Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Hakediş Ödemelerine İlişkin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 186. Ön Ödeme Avans ve Kredi Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 187. Sendika Aidatlarının İlgili Sendikaya Ödenmesi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 188. Taşınır Devirleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 189. Taşınır Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci

İ.A.Y. 190. Taşınır Tüketim Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

İ.A.Y. 191. Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 192. Taşınmaz Gelirleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 193. Taşınmaz Konsolide İş Akış Süreci

İ.A.Y. 194. Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 195. Yolluk Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 196. Yönetim Dönemi Hesabı İş Akış Süreci

İ.A.Y. 197. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programı İş Akış Süreci

İ.A.Y. 198. Kefaletli Göreve Başlayanlar Ve Görevi Devam Edenler İçin Yapılan İş Akış Süreci

İ.A.Y. 199. Kefaletli Görevden Ayrılma İş Akış Süreci

İ.A.Y. 200. San-Tez/Tagem Proje Hesabının Açılmasına Ait İş Akış Süreci

İ.A.Y. 201. San-Tez/Tagem Proje Hesabının Kapatılmasına Ait İş Akış Süreci

İ.A.Y. 202. Tübitak Proje Hesabının Açılmasına Ait İş Akış Süreci

İ.A.Y. 203. Tübitak Proje Hesabının Kapatılmasına Ait İş Akış Süreci

İ.A.Y. 213. Yeni İş Akışı Dokümanı Oluşturma İş Akış Süreci

İ.A.Y. 214. İş Akış Süreç Çizelgesinin Revizyonu İş Akış Süreci

İ.A.Y. 215. İş Akış Süreç Çizelgesinin İptali İş Akış Süreci

İ.A.Y. 216. İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci

İ.A.Y. 217. Mal Bildirimi İş Akış Süreci

İ.A.Y. 218. Aylıksız İzin İş Akış Süreci

İ.A.Y. 219. Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 220. Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci

İ.A.Y. 221. Yıllık/Mazeret İzin İşlemleri İş Akış Süreci