2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ